Като един от ключовите играчи в областта на логистичния сектор в Германия, headwaylogistic се стреми да поеме, анализира и оптимизира всички аспекти на складовата и интралогистичната област.В момента присъстваме във всички различни логистични сектори на мрежата, било то храни, напитки, дрогерии, транспорт и IT индустрии, но непрекъснато разширяваме хоризонтите си.

Ние успяваме там, където другите се провалят, като предлагаме надеждна, доверена и квалифицирана лична подкрепа в контекста на временна заетост, както и като поемаме сложни логистични области от клиентските ни компании.

С дългогодишно сътрудничество и подкрепата на глобално успешната Empresaria Group plc, ние успяваме да реализираме нови идеи и процеси, да подобрим условията на работа, да изпълним своите обещания и срокове и всички заедно да предложим нова визия на всички наши сътрудници.

headwaylogistic GmbH – People, Passion, Possibilities