Размерът на headwaylogistic gmbh прави невъзможно централното управление, затова вярваме, че доброто местно управление е ключът към бързото вземане на решения и еволюцията на нашата компания. Нашите ръководители на проекти са събрали цялото ноу-хау на проектите, които ръководят, и с помощта на всички участващи предприемат стъпките, необходими за подобряване на нашите процеси и работа.

Ръководителите на проекти анализират отблизо екипа, процесите и пазара, оценяват частите, които не са 100% ефективни и прилагат промените, които подобряват нашия професионализъм. В същото време, с помощта на ръководителите на екипи, те извършват изпълнение и статистическо и бюджетно планиране.

Искате ли да отговаряте за цял склад?

Разгледайте нашите възможности за работа или се свържете с нашия екип за подбор сега!

Запознайте се с екипа.
Бъдете информирани за новостите в индустрията
Най-новите